Vinkling

Her kan du lese forslaget vårt til en vinkling på Henrik Ibsens realistiske drama Gengangere fra 1881. Det finnes mange måter å vinkle tolkningen av et drama på. Du kan for eksempel ta utgangspunkt i stykkets temaer, den litterære perioden, forfatterens øvrige verker eller lignende tekster av andre forfattere. Vi har valgt å sette dramaet inn i dets kulturhistoriske sammenheng.

Gengangere er skrevet i den litterære perioden som kalles realismen. I denne perioden forsøkte litteraturen å skildre verden slik den var, altså med stor grad av realisme. Målet var å starte en debatt om samfunnets problemer. Derfor kastet forfatterne seg spesielt over temaer som kvinnens status, religionens makt og klasseforskjellene i samfunnet.

I denne perioden reiser litteraturen kritikk mot samtidens forhold og verdier, og den kalles derfor også for «det moderne gjennombrudd». I denne perioden begynte litteraturen å få stor innflytelse på samfunnsdebatten. Henrik Ibsen var opptatt av litteraturens rolle i samfunnet, og ønsket selv å bidra med nye synspunkter gj...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn