Fru Alving

Fru Alving er interessert i moderne tanker

I begynnelsen av dramaet fremstilles fru Alving som en kvinne som er opptatt av moderne tanker. Allerede i sceneanvisningene til første akt blir det beskrevet hvordan det ligger bøker, tidsskrifter og aviser i stuen. I første akt sier fru Alving at skriftene støtter opp under de tankene som hun og mange andre har gjort seg:

Jo, jeg får ligesom forklaring og bekræftelse på mangt og meget af det, jeg selv går og tænker mig. Ja for det er det underlige, pastor Manders, – der er egentlig sletikke noget nyt i disse bøger; der står ikke andet end det, som de fleste mennesker tænker og tror. Det er bare det, at de fleste mennesker ikke gør sig rede for det eller ikke vil være ved det. (s. 64)

Mellom linjene kommer det frem at skriftene er uttrykk for moderne tanker som utfordrer tradisjonen, det borgerlige samfunnet og kanskje også religionen. Dette er altså skrifter som er typiske for realismens tid.

Alt dette er skrifter som den konservative pastor Manders betrakter med stor skepsis, men uten å ha lest dem. At fru Alving interesserer seg for moderne tanker om samfunnet, karakteriserer henne som en klok kvinne.

Hun støtter også sønnen sin da Osvald sjokkerer Manders ved blant annet å snakke om lykkelige familier der foreldrene ikke er gift, om samliv uten ekteskap og om såkalte ‘hederlige ektemenn’, som i skjul oppfører seg i strid med alle normer. Manders mener at disse familieformene og tankene er fullstendig amoralske.

Fru Alvings ekteskap fremstår som et vakkert ideal

Ekteskapet til fru Helene Alvings har fremstått som veldig tradisjonelt.  Mannen var den sterke og stabile ektemannen som gjorde karriere, mens kvinnen holdt seg i bakgrunnen.

Pastor Manders snakker om Alving som «en virksom og værdig [mand]» (s. 73) og «en velgører for denne egn» (s. 79).  Osvald snakker om at faren «fik endda udrettet så meget her i verden. Så meget godt og nyttigt» (s. 73). Oppfatningen støttes av herr Alvings tittel som kammerherre. Dette er en hederstittel som kongen kunne gi til folk som hadde gjort en spesiell innsats. 

I det hele tatt er omverden full av rosende ord om kammerherren. Fru Alvings plan om å oppføre et barnehjem i mannens navn bidrar til omverdens idealbilde av ham.

Den unge løytnant Alving ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn