Miljø

Dramaet foregår på et landsted i det vestlige Norge

Umiddelbart etter persongalleriet har Ibsen anført at dramaets handling foregår «på fru Alvings landeiendom ved en stor fjord i det vestlige Norge» (s. 51). I løpet av handlingen blir det tydelig at eiendommen er en slags herregård som baserer driften på landbruk. Eiendommen bærer navnet «Rosenvold» (s. 55) og har skapt store inntekter for familien Alving.

Fru Alving er enke etter kammerherre Alving. «Kammerherre» var en hederstittel som ble utdelt av kongen, så vi er tydeligvis i et høyere samfunnslag i det norske samfunnet. Rosenvold ligger ved en mindre by, og herfra er det dampskipsforbindelse til storbyen.

Vi hører også om hvordan ekteparet Alving i de første årene av ekteskapet har bodd i en større by, der pastor Manders også befant seg. Siden har de altså flyttet til Rosenvold. Sannsynligvis skyldes det at de har arvet eiendommen etter foreldrene til kammerherre Alving. Det fremgår ikke av handlingen, men det ville være normalt i dramaets samtid. 

Virkning

Selv om stykket foregår i borgerskapet, så utspiller det seg i et mindre samfunn vekk fra de større byene. Handlingen foregår altså på et sted med begrensede muligheter for beboerne. Dette understrekes til dels av været, som beskrives som nesten konstant grått og regnfylt.

Det fysiske miljøet skaper en stemning av isolasjon og manglende livsutfoldelse. Dette fremgår også av Osvalds angst for å være hjemme. Han er nemlig vant til det frie livet i byer som Paris og Roma, så han er redd for at livsgleden hans vil bli ødelagt i det lille samfunnet.

Regnet og mørket avspeiler situasjonen med familiens hemmeligheter

Normalt forbinder vi realistisk litteratur med en objektiv forfatterstemme, som gjengir replikker, handlinger og begivenheter uten å gi det symbolske betydninger. Dette er mer eller mindre også tilfelle i Gengangere, men det finnes også symbolikk i stykket.

Den mest o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn