Lysavhengige reaksjonen og Calvin-syklusen

Biologi 2.

Fotosyntesen har to deler

Fotosyntesens nettoligning ser slik ut:

Figur 1. Nettoligning for fotosyntesen.

Fotosyntesen skjer derimot ikke kun i ett trinn. I stedet skiller man mellom de to overordnede delen av fotosyntesen: lysreaksjonen og mørkereaksjonen (mørkereaksjonen kalles også for Calvin-syklusen). Oppdelingen skyldes at lys- og mørkereaksjonene finner sted i to ulike steder i plantenes kloroplaster. Mørkereaksjonen skjer ikke i mørket, men skjer samtidig som den øvrige delen av fotosyntesen, altså når det er lyst. Navnet mørkereaksjonen viser til at denne delen av fotosyntesen ikke drives av energi fra sollys.

Figur 2 viser et overblikk over hvilke stoffer som dannes og forbrukes under henholdsvis lys- og mørkereaksjonene. Under figuren kan du se en kort gjennomgang av prosessene.

Figur 2. Overblikk over stof
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn