Hva er fotosyntese?

Biologi 2.

Fotosyntese omdanner lysenergi til kjemisk energi

Fotosyntese er planters (og algers) produksjon av glukose fra karbondioksid og vann. Samtidig danner plantene oksygen som et biprodukt av fotosyntesen. Prosessen drives av energi fra sollys. Fotosyntesen kan derfor kun skje på dagen.

Fotosyntesens nettoligning ser slik ut:

Figur 1. Nettoligning for fotosyntesen.

Når planter utfører fotosyntese, fanger planten opp lysenergien i sollys og omdanner energien til kjemisk energi bundet i glukosemolekyler. Glukosemolekyler er derfor energirike. Planten kan lagre glukosen og bruke molekylene som en energikilde for å drive plantens livsprosesser. Planten kan også omdanne glukose til stoffer som utgjør byggesteiner i planten. Det gjelder for eksempel stoffet cellulose, som utgjør en sto...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn