Tema og tolkning

Romanen handler om ulikhet mellom menn og kvinner

Det overordnede temaet i Forrådt er ulikheten mellom menn og kvinner. På romanens tid var vilkår og muligheter for menn og kvinner vidt forskjellige, og det er nettopp de forskjellene som tematiseres gjennom romanen. 

Tematiseringen av ulikheten mellom kjønnene skjer ved at vi følger et ekteskap fra start til slutt. Det viser seg like fra bryllupsfesten at ekteskapet innebærer en stor ulikhet, siden mannen skal bestemme over kvinnen. Mannen kan f.eks. forlange at kvinnen skal være klar til å ha sex med det samme, siden hele ideen med ekteskapet er å ha en ramme for den menneskelige reproduksjonen; altså det at det skal fødes barn. 

Men det blir raskt tydelig at ulikheten ikke bare hersker innenfor ekteskapet. Før ekteskapet er vilkårene for de to kjønnene også vidt forskjellige. Ory - kvinnen i Forrådt - kommer nærmest rett ut av barndommen og inn i ekteskapet, mens mannen hennes er nesten dobbelt så gammel og har hatt massevis av opplevelser med andre kvinner før ekteskapet. Han har altså hatt en lang ungdom eller tidlig voksenliv, før han blir gift.

I Forrådt er det dessuten mannens ønske å slå seg til ro i ekteskapet med den unge, uerfarne kvinnen, men det viser seg å være umulig. Ory vet nemlig så lite om livet og verden, at hun forlanger å få vite om alt det Riber egentlig bør holde skjult. Det er som om hun ønsker å dele opplevelsene hans ved å høre om dem i detaljer, men Riber vet utmerket godt at det ikke bør være slik. Det skyldes at forholdet mellom menn og kvinner, ifølge de samfunnsskapte normene, fortsatt skal være ulikt,...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn