Komposisjon

Romanen er inndelt i 12 kapitler av forskjellig lengde

Forrådt har en klar oppbygning når vi ser på den ytre inndelingen av forløpet i kapitler. Romanen består av 12 kapitler av litt varierende lengde. Hvert kapittel har fokus på en bestemt begivenhet, og beskriver typisk en enkelt eller noen få scener. Det er også en klar sammenheng mellom kapitlene, som gjør det noenlunde lett å følge den samlede handlingen. 

Den klare ytre komposisjonen gir en god fornemmelse av overblikk hos leseren. Vi får inntrykket av å følge et drama fra sidelinjen, som fortelleren har overblikk over og derfor har delt inn i kapitler for oss. Den klare inndelingen står imidlertid i motsetning til de kaotiske følelsene som personene har. Særlig Riber er dypt forvirret og fortvilet over hva det er som skjer med ham. 

Hvis vi skal tolke årsaken til at Amalie Skram har valgt så en så overskuelig oppbygning av romanen, kan det henge sammen med de snevre samfunnsmessige normene som hersket på 1800-tallet. Livet hadde en klar inndeling i faser. Var man en vakker jente fra en noenlunde respektabel familie, slik som Ory, var det f.eks. et «barndomskapittel», etterfulgt av et «kapi...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn