[0]

Forrådt

Her får du hjelp til å forstå og analysere romanen Forrådt. Romanen er skrevet av Amalie Skram og utkom første gang i 1892. Forrådt handler om ekteskapet mellom den 17-årige Ory og den 32-årige skipskapteinen Adolf Riber, og er en av de mange romanene fra 1800-tallet som tematiserer ulikhet mellom kjønnene.

I analysehjelpen stiller vi først en rekke arbeidsspørsmål som kan hjelpe deg i gang med å analysere og tolke romanen. Heretter finner du et kort sammendrag av hele romanen, samt grundige kapittelsammendrag, som du særlig kan ha glede av hvis det er detaljer i handlingen du ikke helt kan huske. I analysehjelpen gir vi deg også noen av de viktigste analytiske poengene om personene og miljøet, fortelleteknikken, oppbygningen og symbolikken i romanen. 

Analysen vår er kun en del av det samlede bildet av romanen. Det kan godt være du kommer frem til noen helt andre poenger i din analyse, men det betyr ikke at dine egne svar er feil. Det er et vilkår for litterær tekstanalyse at forskjellige lesere får forskjellige poenger ut av tekstene, særlig når det er snakk om en lang og kompleks roman som Forrådt

Vi avslutter med en kort tolkning av Forrådt, hvor vi også fremhever de sentrale temaene. Dessuten gir vi deg ideer til å se romanen i perspektiv til den litteraturhistoriske perioden den stammer fra, samt til de emnene den tar opp.

Sitatene fra romanen er hentet fra originalutgaven fra 1892. Amalie Skram skrev på dansk, men med en del norske ord og vendinger. Du kan derfor godt forstå sitatene fra originalen, men den finnes også i en modernisert, norsk utgave. 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Tittelen åpner for flere tolkninger av romanen

Der hvor Ory opplever at idealene hennes blir forrådt, opplever Riber at det er Orys idealer som skaper forræderiet. Orys idealer er ifølge Riber så langt fra virkeligheten, at hun forråder ham og samfunnets ide om et ekteskap. Til slutt føler han derfor at det er ham som har blitt forrådt.

Ved å åpne for så forskjellige betydninger av tittelen, viser Amalie Skram oss at vår tolkning av romanen er viktig. Romanen skifter betydning alt avhengig av hvem vi oppfatter som forræderen, og hvem vi oppfatter som den forrådte. 

Tittelens forskjellige betydninger viser dessuten at tolkningen ikke er enkel. Det er ikke et spørsmål om enten-eller. Romanen kan leses med begge betydninger, og det er nettopp det fine ved litteraturens fortellinger: at de ikke bare har én fasit, men mange. For til syvende og sist kan vi jo også tolke tittelen som en hentydning til samfunnets normer på 1800-tallet. I så fall er det både Ory og Riber som blir forrådt, mens forræderen er det patriarkalske samfunnet.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Forrådt

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.