Platon

Introduksjon

Platon (427-348 f.v.t.) er en av de viktigste filosofene fra Antikken. Platon skrev en lang rekke filosofiske dialoger, hvor han med læremesteren Sokrates som talerør presenterte sine tanker om all verdens filosofiske spørsmål innenfor både den teoretiske og praktiske filosofien. 

Platon beskjeftiget seg f.eks. med spørsmål om verdens grunnleggende natur, menneskets mulighet til å erkjenne verden, samt den mest rettferdige måten å innrette et samfunn på. 

...

Platons idélære

Ifølge Platon kan virkeligheten deles inn i to forskjellige områder, som han kaller sanseverdenen og idéverdenen. Sanseverdenen er den verdenen vi umiddelbart oppfatter omkring oss. Ifølge Platon er sanseverdenen bare en slags skygge eller ekko av idéverdenen, som rommer alle tings opprinnelige og grunnleggende former. Grunnen til at vi f.eks. kan se syv forskjellige steiner på en sti og gjenkjenne dem alle som «stein» på tross av forskjellige former og farger, er at alle disse steinene t…

...

Hulelignelsen

Hulelignelsen er en symbolsk fortelling som Platon bruker til å forklare sin idélære og sitt syn på hvordan mennesket kan erkjenne verden. Her vil vi gjengi hulelignelsen i en enkel versjon.

Forestill deg en hule, hvor en gruppe mennesker har tilbrakt hele livet bundet på hender og føtter, mens de ser inn i en klippevegg. Bak de bundne personene brenner et bål, og mellom bålet og de bundne går det andre mennesker forbi, som bærer på forskjellige gjenstander. Disse gjenstandene blir truffet av skjæret fra bålet og kaster skygger på veggen. De bundne personene kan ikke snu på hodet, og …

...

Platons menneskesyn

På noen punkter var Platons menneskesyn forut for sin tid. F.eks. argumenterte han for at det ikke var noe logisk grunnlag for å diskriminere mellom menn og kvinner, selv om han levde i en tid hvor kvinner generelt var utestengt fra politisk makt og mange andre samfunnsposisjoner. 

På en annen side var Platon også representant for en tanke om at noen mennesker fra fødselen var bestemt til å bli håndverkere, mens andre var bestemt til å ha høyere samfunnsposisjoner. Han presenterer derfor en visjon…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn