John Locke

Introduksjon

Den britiske filosofen John Locke (1632-1704) var en viktig tenker i opplysningstiden, og hans idéer har blant annet hatt stor betydning for utviklingen av det moderne demokratiet. Locke har særlig blitt kjent for sine bidrag til epistemologien (hvor han er representant for empirismen) og den politiske filosofien (hvor han anses som liberalismens far). 

Lockes empirisme

Epistemologiens historie har vært preget av konflikten mellom rasjonalisme og empirisme. Rasjonalistene mener at fornuften er vår viktigste adgang til viten om verden, mens empiristene mener at sansene er vår viktigste adgang til viten om verden.

Locke er en av de mest kjente representantene for empirismen. Locke mener at det menneskelige sinn starter som en «blank tavle» (tabula rasa) ved fødselen, som først ved hjelp av sansene får innhold. Menneskets fornuft spiller imidlertid også en rolle ift. å sette sammen og sammenligne sanseinntrykkene, siden den kan reflektere over disse inntrykkene og på den bakgrunn danne nye og mer avanserte forestillinger. Fornuften kan også kombinere sanseinntrykkene på nye måter i...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn