Sammendrag

Hva er filosofi?

 • Filosofi er et fag som beskjeftiger seg med grunnleggende spørsmål om mennesket og dets eksistens i verden.
 • Filosofiens historie går tilbake til Antikken, hvor de greske filosofene begynte å stille disse grunnleggende spørsmålene.
 • Filosofiens metode kan handle om å stille kritiske spørsmål ved våre overbevisninger og holdninger, og finne ut av om de hviler på et solid grunnlag.
 • Filosofi er et stort fagområde og har blitt delt inn i mindre grener ut fra de forskjellige gjenstandsområdene man beskjeftiger seg med.

Vestlig filosofi

 • Den vestlige filosofihistorien strekker seg over flere tusen år, men det er ofte filosofene fra Antikken og opplysningstiden man legger størst vekt på å studere.
 • Antikkens mest berømte filosofer er Sokrates, Platon og Aristoteles, som alle ble lært opp i bystaten Athen i Hellas.
  • Sokrates (469-399 f.v.t.) er kjent for en spesiell filosofisk metode, hvor han gjennom dialoger og kritiske spørsmål prøver å utfordre folks eksisterende holdninger og overbevisninger. Vi vet ikke så mye om Sokrates historisk, siden tankene hans primært er overlevert via. Platons skrifter.
  • Platon (427-348 f.v.t.) skrev en lang rekke dialoger om forskjellige filosofiske emner, hvor han med Sokrates som talerør blant annet kom med teorier om både verdens grunnleggende oppbygning (delt inn i en sanseverden og en idéverden), menneskets mulighet til å oppnå erkjennelse, og innretningen av det rettferdige samfunnet.
  • Aristoteles (384-322 f.v.t.) beskjeftiget seg på samme måte med en rekke grunnleggende filosofiske spørsmål. Han er f.eks. kjent for teorien om at alt i verden kan forstås ut fra de to egenskapene stoff og form. Innenfor etikken har Aristoteles lagt grunnlaget for dydsetikken, hvor det enkelte mennesket bør søke å bygge opp dyder i så høy grad som mulig.
 • Opplysningstiden var blant annet preget av en erkjennelsesteoretisk konflikt mellom rasjonalismen (som anså fornuften som den viktigste kilden til erkjennelse) og empirismen (som anså sansene som den viktigste kilden til erkjennelse). Samtidig foregikk en oppblomstring av den politisk
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn