Politisk filosofi

Introduksjon

Politisk filosofi er en sentral gren av den praktiske filosofien. Den politiske filosofien beskjeftiger seg med noen grunnleggende spørsmål om hvordan et rettferdig samfunn ser ut, og hvorfor vi i det hele tatt har valgt å innrette livene våre så vi er en del av et samfunn. 

Her er noen eksempler på spørsmål som hører til under den politiske filosofien.

  • Hva er den mest rettferdige styreformen?
  • Hvordan ville menneskers liv være, hvis vi ikke levde i samfunn?
  • Hvordan kan man best sikre at folk overholder loven?
  • Finnes det perfekte samfunnet? Og hvordan ville det i så fall se ut?
  • Er økonomisk ulikhet alltid en dårlig ting?

Den politiske filosofien beskjeftiger seg altså med forskjellige teorier relatert til selve måten vi innretter samfunnet vårt på, og til vår forståelse av hvordan et rettferdig samfunn ser ut. Man kan også si at den politiske filosofien går bak mange av antagelsene og ideologiene som vårt moderne politiske samfunn er bygget opp omkring, og prøver å avdekke deres grunnlag. 

Den politiske filosofien har en viss tilknytning til etikken, som er en annen gren av den praktiske filosofien. Forskjellen er at der hvor etikken beskjeftiger seg med hvordan individer bør handle, så beskjeftiger den politiske filosofien seg mer overordnet med hvordan et samfunn bør innrettes, og hvordan samfunnets institusjoner bør handle. Du kan lese mer om etikk i kompendiet vårt om etikk

Politisk filosofi i Antikken

Den politiske filosofien tok sin begynnelse allerede i Antikkens Hellas, hvor det i bystatene var stor interesse for å diskutere innretningen av samf...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn