Metafysikk

Metafysikken er studiet av verdens grunnleggende natur. Det handler f.eks. om å gjøre seg overveielser om hva verden omkring oss egentlig består av - og hvordan rommet og tiden egentlig fungerer. Her er noen eksempler på spørsmål som hører til under metafysikken:

  • Hva er den mest grunnleggende substansen som universet består av?
  • Eksisterte det noe før universet ble skapt?
  • Hva er tid?
  • Har mennesket en fri vilje, eller er handlingene våre determinerte?
  • Hva mener vi egentlig når vi sier at noe er årsak til noe annet?

Før naturvitenskapene for alvor var utviklet, spilte metafysikken en særlig viktig rolle i filosofien, fordi man her for første gang prøvde å formulere teorier og forklaringer som ikke var knyttet ti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn