Etikk

Her kan du få en oversikt over etikk som et filosofisk område. Du kan lese mye mer om etikk i kompendiet vårt om etikk.

Introduksjon

Etikk er en sentral gren av praktisk filosofi.

Etikken beskjeftiger seg med begrepene rett og galt, godt og ondt. Når man arbeider med etikk, stiller man for eksempel etiske spørsmål som følger:

  • Hvordan blir man et godt menneske?
  • Finnes det tilfeller der det er greit å komme med en hvit løgn?
  • Hvor mange penger bør man gi til veldedighet?
  • Hvor mye bør vi ta hensyn til dyr i forhold til mennesker?

Innenfor etikk arbeider man også med begrepet etiske dilemmaer. Etiske dilemmaer er situasjoner der det kan være tvil om hvilken handling som er etisk korrekt. Det kan for eksempel være situasjoner som nedenfor:

  • Må man drepe ett menneske for å redde fem?
  • Er det forsvarlig å stjele, hvis man gjør det for å skaffe mat til folk som sulter?
  • Bør man lyve for en person, hvis sannheten vil gjøre personen ulykkelig?
  • Kan man tillate seg å kjøpe den nyeste modellen av iPhone, når disse pengene i stedet ville kunne redde et liv i et fattig land?
  • Kan tortur forsvares i en situasjon der tusener av menneskeliv kan reddes?

De fleste mennesker har mange holdninger til hva som er etisk riktig eller galt, basert på egen oppdragelse og verdensoppfatning. I etikken prøver man imidlertid å gå mer systematisk til verks. Det handler om hvorvidt vi kan stille opp noen generelle teorier, som forteller hva som helt nøyaktig gjør noen handlinger etisk gode, og andre handlinger etisk dårlige, og hvordan man kan komme ut av etiske dilemmaer.

Ofte forholder m...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn