Epistemologi

Epistemologien undersøker fundamentene for menneskelig erkjennelse og viten

Epistemologien (eller erkjennelsesteorien) er en gren av den teoretiske filosofien som har fokus på å undersøke hvordan vi mennesker oppnår erkjennelse om både oss selv og omverdenen vår. Epistemologi har vært et sentralt emne for filosofien helt tilbake til Antikken, og den dag i dag blir de epistemologiske grunnspørsmålene fortsatt diskutert. 

Her er noen eksempler på spørsmål man kan møte innenfor epistemologien.

  • Hva er viten?
  • Er fornuften eller sansene den beste kilden til viten?
  • Kan man noensinne vite noe med sikkerhet?
  • Finnes det medfødt viten, eller oppnår man først viten gjennom erfaringer?
  • Kan viten gi oss en forståelse av verden slik den er, eller skal viten bare ses som et praktisk redskap?
  • Hva er grensene for menneskelig erkjennelse?

Epistemologien handler altså om å grave bak våre hverdagsforestillinger om viten og stille noen grunnleggende spørsmål til hvor viten egentlig kommer fra, og hvorvidt vi kan stole fullt og fast på vår viten i alle situasjoner. 

Den historiske epistemologien og konflikten mellom rasjonalisme og empirisme

Gjennom filosofihistorien har ett av de sentrale epistemologiske spørsmålene vært om det er fornuften eller sansene som gir oss den beste veien til erkjennelse og viten om verden.

Rasjonalistene mente at fornuften var den eneste pålitelige veien til erkjennelse, fordi sansene lett kan villede og bedra - og man kan dessuten aldri være helt sikker på om sanseinntrykkene man mottar rent faktisk svarer til virkeligheten. Den mest kjente representanten for rasjonalismen er Ren...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn