Laozi

Introduksjon

Laozi (~6. - 5. århundre f.v.t.) er en kinesisk filosofi fra antikken. Det er stor usikkerhet omkring de historiske fortellingene om Laozi, og noen teorier hevder at han skal ses som en mytologisk figur snarere enn en historisk person. 

Laozi anses som grunnleggeren av taoismen, som av noen tilhengere dyrkes som en religion, men som av andre tilhengere snarere oppfattes som en filosofi. Religiøse taoister vil typisk holde fast ved forståelsen av Laozi som en mytisk figur - en slags guddom - mens filosofiske taoister typisk vil tolke ham som en historisk person. Den flytende grensen mellom religion og filosofi er en av grunnene til at Laozis skrifter kan være veldig vanskelige å forstå i dag, og selv blant eksperter er det fortsatt visse uenigheter om hvordan hans verker skal forstås.

I dette kompendiet vil vi konsentrere oss om taoisme forstått som en filosofi, og vi vil holde oss til å forklare noen av Laozis mest grunnleggende begreper for å unngå at emnet blir altfor komplekst. 

Tao er alle tings grunnlag

Grunnkonseptet i taoismen er Tao (eller Dao), som oftest blir oversatt som «Veien». Tao er den universelle ordenen i verden. Ifølge taoismen er Tao den ultimative virkeligheten, som er uforanderlig og uendelig. Det er den underliggende kraften bak alt i universet, og kan ikke defineres eller beskrives med ord. Den er det egentlig eksisterende, ren væren. Taoismen understreker at livet skal følge Veien, og at mennesket dermed bør strebe etter å leve i harmon...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn