Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Filosofi | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2023
Sist oppdatert: 16.05.2023
Antall sider: 38

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2023). Filosofi | Kompendium. Hentet 2. oktober 2023 fra https://www.studienett.no/filosofi

Litteratur

Eriksen, Frøydis m. fl. (2022), Religion og etikk VG3, Cappelen Damm.

Heiene, Gunnar m.fl. (2014-2016), TRO OG TANKE (2. utgave). Aschehoug.

Kvamme, Ole Andreas (2018), I samme verden (revidert utgave), Cappelen Damm.

Larsen, Kasper & Skov, Christoffer Boserup (2013-2016), Grundbog til filosofi - Mennesket i verden (1. utgave). Systime.

Larsen, Thomas Falk & Rasmussen, Michael (2017), Refleksion - Grundbog i filosofi (1. utgave). Gyldendal.

Lübcke, Poul (Red.) Alstrup, Stig m.fl. (2010), Politikens Filosofileksikon (3. utgave). Politikens Forlag.

Zander, Jimmy Hagen (1999, 2014), Eksistens og Ansvar - Praktisk filosofi (2. utgave). Gyldendal.

Zander, Jimmy Hagen (2000, 2013), Erkendelse og Sandhed - Teoretisk filosofi (1. utgave). Gyldendal.