Hva er filosofi?

Introduksjon

Filosofi er et fag som beskjeftiger seg med de grunnleggende spørsmålene som relaterer seg til menneskets eksistens i verden. Det kan f.eks. være spørsmål om livets mening, om etikk og moral, om den beste innretningen av samfunnet, eller om våre muligheter til å oppnå viten om verden

Filosofiens historie strekker seg helt tilbake til Antikken, hvor de greske filosofene begynte å stille noen av disse grunnleggende spørsmålene, og etterpå forsøkte å behandle dem på en systematisk måte. Gjennom historien har noen av spørsmålene som ble stilt av de opprinnelige filosofene senere blitt besvart av naturvitenskapen. Filosofien lever imidlertid fortsatt som fag i dag, fordi det stadig finnes mange filosofiske spørsmål som kan gjøres til gjenstand for diskusjon og refleksjon. 

Filosofiens metode

Filosofi handler ikke bare om å stille mange dype spørsmål om verden og menneskelivet, men også om å forsøke å komme frem til gode svar på disse spørsmålene. Typisk vil man prøve å finne svarene ved å reflektere over spørsmålene. I den forbindelse vil man typisk ha behov for å anvende argumentasjon og logikk. På den måten kan man prøve å komme frem til om ens forståelse av et bestemt begrep eller fenomen har noen selvmot...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn