Karakterer

Karakterene i en film er ofte i sentrum for handlingen. Derfor kan de være viktige å fokusere på i analysen. Her skal vi vise noen elementer som du skal være særlig oppmerksom på med tanke på karakterene i filmen.

Synsvinkel

Hos hvilken/hvilke person(er) ligger synsvinkelen i filmen? Dvs. fra hvem sitt perspektiv ser vi handlingen i filmen? Dette er viktig fordi publikum lettest identifiserer seg med de personene som har synsvinkelen.

  • For eksempel ser vi handlingen i filmen Forrest Gump først og fremst fra hovedpersonens synsvinkel. Dette gjør at vi får sympati med ham. 

NB: Synsvinkelen vil nesten alltid ligge hos hovedpersonen. Vær riktignok oppmerksom på at synsvinkelen kan skifte fra scene til scene.

Personkarakteristikk

Det er lurt å lage en personkarakteristikk av de mest sentrale og interessante karakterene i filmen. En slik karakteristikk hjelper deg til å se hvem personene er og hvorfor de handler som de gjør. Dessuten viser personkarakteristikken hva slags type person vi har med å gjøre, og om det er mulig for publikum å identifisere seg med dem. I en filmanalyse er det ikke minst viktig å undersøke hvordan filmen rent stilistisk portretterer en bestemt person.

Personbeskrivelse

  • Hvordan beskrives personen i filmen?
    • Gjennom en fortellerstemme som forteller om personen?
    • Gjennom dialog?
    • Gjennom personens handlinger?
    • Gjennom filmens miljø?

Ytre k

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn