Innholdsanalyse

Det er lurt å begynne å analysere innholdet i filmen, dvs. plottet, karakterene, miljøet osv. Her gjør du selve “fotarbeidet”, det som skal danne grunnlaget for analysen og fortolkningen til slutt. Her skal vi komme inn på: Sjangeranalyse

  • Plottets oppbygging
  • Miljø
  • Karakterer
  • Dialog
  • Symboler

Du skal ikke analysere alle disse punktene, men velge ut de elementene som er særlig viktige for din film og som kaster lys over den innfallsvinkelen som du har valgt....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn