Filmatiske virkemidler og tolkning

Det er flott hvis du i fortolkningen din kan vise hvordan filmens stil (de filmatiske virkemidlene) henger sammen med filmens innhold. 

 • Hvordan virker de filmatiske virkemidlene i filmen?
  • Spiller kameraføring, klipping og bildebeskjæring en viktig rolle i filmen?
  • Har iscenesettelsen av tid og rom en viktig funksjon i filmen?
  • Spiller lys og lyd en viktig rolle i filmen?
  • Henger de filmatiske virkemidlene godt sammen slik at de skaper en sammenhengende film?
  • Virker de filmtekniske virkemidlene sammen slik at det skapes bestemte stemninger og følelser h...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn