Tid

Tidsforløpet i en film er av stor betydning for hvordan filmens plot fremstilles. Det er f.eks. stor forskjell på om livet til en karakter fremstilles kronologisk eller gjennom tilbakeblikk. Tidsforløpet påvirker derfor hvordan publikum opplever filmen.

Tidsperiode

Over hvor lang tid spenner handlingen i filmen? Er det f.eks. en dag, tre måneder, tolv år, et helt liv e.l. Dette er viktig og av stor betydning for hvordan filmen fremstiller karakterene sine. En film som spenner over et helt liv, kan vise personlighetsutviklingen hos karakterene, mens en film som spenner over én dag, ikke kan gjøre det samme. Sistnevnte har til gjengjeld mulighet til å vise handlingsforløpet mer inngående og intenst.

Kronologi

Kronologien i filmen handler om hvordan de enkelte d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn