Innstillinger, scener, sekvenser

Grunnleggende sett består filmen av tre filmatiske elementer. Disse begrepene er det viktig å kjenne til.

Innstillinger

Innstillingen er den minste filmatiske bestanddelen i en film. En innstilling er et sammenhengende opptak. Det vil si at når det klippes, så endres det også innstilling. Eksempel: Innstilling 1: ”En kvinne går nedover en gate (filmes forfra)”. Innstilling 2: ”Kvinnen går videre nedover gaten (filmes nå fra s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn