Filmatisk analyse

Akkurat som en litterær tekst har en bestemt stil, har også en film en bestemt stil som det er viktig å avdekke i analysen. I film handler stilen om hvordan filmen rent teknisk er satt sammen. Dvs. om filming, klipping, tid og rom, lyd og lys mm. Disse elementene er avgjørende for filmens innhold og uttrykk. I den filmatiske analysen skal du altså undersøke hvordan plottet og karakterene fremstilles i filmen. Den stilistiske analysen skal sammen med innholdsanalysen utgjøre grunnlaget for fortolkning av filmen. Derfor er det viktig å ha med denne delen. Her skal vi komme inn på følgende filmatiske virkemidler:

  • Innstillinger, scener, sekvenser
  • Klipping
  • Tid
  • Rom
  • Lyd
  • Farge og lys
  • Bildebeskjæring
  • Perspektiv
  • Kameraføring

Viktig: Du skal ikke komme inn på alle de stilistiske elementene i analysen din, men velge ut de elementene som er interessante for akkurat din film....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn