Filmanalyse mal

Denne malen for filmanalyse kan leses fra begynnelse til slutt, men du kan også bruke den som et oppslagsverk og slå opp i oppskriften når du trenger hjelp til bestemte deler av analysearbeidet.

Analyseoppskriften er et forslag til hvordan du kan gå frem når du skal analysere en film. Men husk at den ikke er en endelig oppskrift. Å lage en god analyse handler om å kunne vurdere både det filmatiske innholdet og anvende relevante analysebegreper. Det er viktig å få det hele til å fremstå som en helhetlig analyse, og ikke bare en besvarelse av spørsmålene under de ulike punktene i denne analysemodellen. Det er hver enkelt film som bestemmer hvilke punkter du skal legge mest vekt på i analysen din. Derfor skal du lage en analyse som tar opp det du har behov for ut fra den innfallsvinkelen som du velger.

Kort om filmanalyse

Film er en naturlig del av hverdagen til mange menneskers. Film kjenner vi som spillefilm fra tv og kino, men det finnes også mange andre typer film, f.eks. dokumentarfilm, stumfilm og kortfilm. I denne analysemodellen fokuserer vi på fiksjonsfilm, dvs. film hvor innholdet er oppdiktet. Det finnes også faktafilmer, f.eks. dokumentarer og reklamefilmer, men disse sjangrene dekkes ikke i d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn