Fengsla | Kortsvar i Norsk sidemål | Høst 2018

I denne oppgavehjelpen gir vi deg inspirasjon til å skrive kortsvarsoppgaven om romanutdraget «Fengsla» av Hilde Kvalvaag. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din.

Oppgaveformulering

Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord.

Vedlegg:
− Fengsla av Hilde Kvalvaag, romanutdrag, 2010

Gjør greie for hvordan ulike virkemidler blir brukt for å skildre Idun og Mai.

Kommentar: I svaret ditt skal du vise til konkrete eksempler fra teksten og bruke relevant fagspråk.

Fakta om teksten «Fengsla»

Forfatter: Hilde Kvalvaag
Årstall: 2010
Sjanger: Romanutdrag

Sammendrag

I utdraget møter vi den 16-årige jenta Idun og hennes niese Mai. De to jentene bor sammen hos Iduns mor, som er Mais bestemor. Moren er nervøs for Mais skolegang, men Mai virker som å glede seg til skolen. Idun begynner på videregående, og hun selv forventer at hun kommer til å være en av de beste elevene i klassen.

Mai kommer en kveld inn på rommet til Idun og tilbyr å gi Idun en gipshund, som Mai blir veldig glad for. Idun begynner å se Mai med nye øyne. Tidligere så hun utelukkende på Mai som en pen jente, men nå ser hun også de feilene som Mai har: At halsen er kort, at ørene er litt utstående, og at håret til Mai er tynt. Mai foreslår at de skal prøve å svømme over fjorden igjen. Men Idun mener at vannet er for kaldt.

Ordforklaringer:

gretten: misfornøyd

dei gode nyhenda: de gode nyhetene

det pistrete håret: det tynne håret

duren frå fabrikken: en skarp brummende lyd fra fabrikken

symje: svømme

Oppskrift på kortsvarsoppgave

Studienett har laget en oppskrift på kortsvarsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Nynorsk grammatikk

I tillegg har Studienett laget en guide til Nynorsk Grammatikk. Den kan være en hjelp til deg som har nynorsk som sidemål.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Fengsla | Kortsvar i Norsk sidemål | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.