Utløper VIP-downloads?

Ja, VIP-downloads utløper.

VIP-downloads skal brukes innenfor abonnementsperioden.

Hvis VIP-downloads ikke benyttes før abonnementsperioden utløper, går de tapt. Derfor skal du alltid sørge for å bruke VIP-downloads før abonnementsperioden utløper.