Jeg er ikke fornøyd med en nedlastet oppgave. Kan jeg få download tilbake?

Skulle det skje at du har lastet ned en oppgave som ikke svarer til oppgavebeskrivelsen eller lignende, skal du henvende deg til supporten.

I meldingen skal du skrive følgende:

  • Hvilken oppgave det dreier seg om (gjerne med link til oppgaven)
  • På hvilke punkter oppgaven ikke lever opp til beskrivelsen, eller dine forventninger

Vår redaksjon vurderer så henvendelsen din og dersom de er enige vil du få download for oppgavekjøpet tilbake til kontoen med det samme.