Utløper nedlastninger?

Ja, nedlastninger utløper.

Nedlastninger skal brukes innenfor abonnementsperioden.

Hvis nedlastninger ikke benyttes før abonnementsperioden utløper, går de tapt.