Jeg er lærer, kan jeg få gratis tilgang til Studienett?

Ja, som utgangspunkt kan undervisere og lærere på videregående skoler få gratis tilgang til Studienett.no.

Du skal kunne dokumentere at du er lærer ved å besvare en av våre e-postmeldinger fra en e-postadresse som tilhører den skolen du underviser ved.

Med gratis tilgang til Studienett.no kan du:

  1. Vurdere om du ønsker å anbefale Studienett.no til dine elever
  2. Kontrollere dine elevers bruk av Studienett.no - les mer.
  3. Lese materiale som dine elever har laget kildehenvisninger til

Vi opplever dessverre at undervisere i stor stil plagierer blant annet våre veiledninger. Dette er ikke tillatt og er et brudd på åndsverkloven.

Slik får du gratis tilgang til Studienett.no som underviser:

  1. Send en e-post til support@studienett.no hvor du skriver at du er underviser og ønsker gratis tilgang. Send denne e-postmeldingen fra en e-postadresse som tilhører din skole.
  2. Opprett en bruker på Studienett.no med samme e-postadresse.
  3. Vår kundeservicemedarbeider sender deg en e-postmelding på din skole-mail som du skal besvare.
  4. Når du har besvart denne e-postmeldingen får du gratis tilgang til Studienett.no.