Fangen

Her får du hjelp til å analysere diktet «Fangen». Diktet er skrevet av Rolf Jacobsen og er fra diktsamlingen Stillheten efterpå – –, som utkom i 1965. 

Først ser vi på diktets motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap og den litteraturhistoriske sammenheng

Du får også oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning. 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Det er flere språklige bilder som forteller oss om spenningen mellom fri og fanget natur

I siste strofe kan vi lese «skyene vandre forbi i salige tog». Her besjeles skyene. De vandrer i tog. Vi kan si at skyene, som egentlig er så frie man kan få dem, trekkes ned på et jordlig nivå. De gis en gjenkjennelig egenskap. Dessuten gis de et positivt preg. Et «salig tog» vekker noe hyggelig i oss. Kanskje kan vi tenke på et salig 17. mai-tog, eller en annen livlig parade? 

Ordet «salig» kan dessuten leses med enda sterkere betydning. I en kristen setting vil det si at noe er velsignet av Gud. Når det dessuten er himmelen som nettopp er omtalt, er det rimelig å åpne opp for en religiøs tolkning. 

Vi kan lese skyene, himmelen, svanen, vannet og løvet som del av det naturlige skaperverket til Gud. I «Fangen» har mennesket forsøkt fange dem, holde dem fast. Men de vil alle lengte fri, og bevege seg i et «salig tog» bort fra den innestengte, menneskeskapte byen. Selv om mennesket vil leke Gud, og forsøke å fange selve sommeren, er dette både umulig og uønsket, forteller kanskje diktet oss.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Fangen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.