Fanfare

Her får du hjelp til å analysere diktet «Fanfare». Diktet er skrevet av Rolf Jacobsen og er fra diktsamlingen Jord og jern, som utkom i 1933.

Først ser vi på diktets motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap

Du får også oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning. 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av analysehjelpen:

Diktet henvender seg til et du

Det er ikke noe lyrisk jeg i «Fanfare». I stedet henvender diktet seg til et «du». Diktet spør først du-et om det har sett og hørt den moderne industriens frembringelser. Til slutt konkluderer diktet på du-ets vegne med at du-et da har sett krigen i full utfoldelse. 

Bruken av pronomenet «du» er en effektiv måte å henvende seg til leseren på. Det har den virkningen at vi begynner å reflektere og spørre oss selv om diktet har rett. Diktet holder imidlertid ikke spørsmålene åpne. Det besvarer spørsmålet på du-ets vegne, og fremstiller sammenhengen mellom krig og industri som noe uunngåelig. Vi kan ikke få det ene uten å få det andre.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Fanfare

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.