Autoral forteller

Hva er en autoral forteller?

Definisjonen på en autoral forteller er en forteller som står utenfor handlingen og forteller om andre personer i tredjeperson («han», «hun», «den», «det» eller «de»). Den autorale fortelleren kalles derfor også for en tredjepersonsforteller. Den autorale fortelleren står i motsetning til den personale fortelleren, som opptrer i teksten som et «jeg».

Noen ganger bruker vi begrepet autoral synsvinkel i stedet for autoral forteller. Betydningen er den samme: Autoral synsvinkel er når synsvinkelen enten er utenfor alle personene i teksten eller ligger hos en person eller flere personer i teksten, som omtales som «han», «hun», «den», «det» eller «de». Begge begreper beskriver altså en fortellertype hvor fortelleren ik...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn