[0]

Fagbegreper i Norsk

I dette kompendiet finner du forklaringer på utvalgte fagbegreper i Norsk. 

Vi gir en generell forklaring på fagbegrepene og linker til relevante analyseveiledninger, hvor du kan lese mer om hvordan begrepene brukes i bestemte sjangere.

Kompendiet dekker lige nu begrepene:

Her ser du et utdrag av vores hjelp til fagbegreper i Norsk:

Når en tekst har en refererende forteller, må vi som lesere selv danne oss en holdning om personene og handlingene deres. Vi må f.eks. tolke tankene og følelsene deres ut fra det de sier og gjør. Hvis en person f.eks. skjelver på hendene, kan vi kanskje tolke det som om personen er nervøs...

...

Miljøet kan være preget av den historiske perioden som teksten skal forestilles å finne sted i. Det er f.eks. stor forskjell på om en teksts handling foregår på 1800-tallet, i 1980-årene, i 2001 eller i fremtiden. Den historiske tiden er særlig relevant å inkludere, hvis en tekst handler om historiske begivenheter som f.eks. terrorangrepet 11. september 2001 eller okkupasjonen. Utover dette kan tiden inkluderes når den forklarer hvorfor miljøet ser ut som det gjør, eller hvorfor personene handler som de gjør. En tekst fra 1800-tallet har f.eks. et helt annet forhold til fattigdom, religion og seksualitet, enn det vi har i dag... 

...

Retrospektiv teknikk kalles også for avsløringsteknikk, fordi den typisk avslører viktige relasjoner, konflikter og lignende mellom personene. Teknikken er på den måten med på å avsløre noen av de bakenforliggende grunnene til at personene oppfører seg som de gjør. Et eksempel på retrospektiv teknikk kan være to personer som har en samtale. I samtalen kommer det frem at personene tidligere har hatt et forhold. Dette innblikket i fortiden deres tilføyer nye nyanser til relasjonen: Det forklarer kanskje den spenningen som har vært mellom dem fra begynnelsen av fortellingen...

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Fagbegreper i Norsk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.