Oppsett

Hva kjennetegner oppsettet til en fagartikkel?

En fagartikkel består overordnet av fire deler: tittel, innledning, hoveddel og avslutning. Hoveddelen vil ofte være inndelt i mindre avsnitt, hvor viktige momenter i f.eks. redegjørelsen og drøftingen får selvstendige avsnitt.

Det viktigste ved en fagartikkels oppsett er at det er overskuelig. Du må derfor holde oppsettet enkelt og ensartet. Det betyr at du henviser til kilder på den samme måten gjennom hele artikkelen, og du holder deg til den samme skrifttypen eller skriftstørrelsen. Sentrale momenter skal ha hvert sitt avsnitt, slik at leseren lett kan følge med i din besvarelse av artikkelens problemstilling.

Råd og tips til oppsett

Her gir vi noen råd og tips til hvordan du kan lage et godt oppsett til en fagartikkel.

Tekst

  • Skriv med skriftstørrelse 12.
  • Bruk linjeavstand 1,5.
  • Bruk en skrifttype med seriffer, f.eks. Times New Roman, Palatino, Georgia eller Cambria.
  • Gjør tittelen tydelig ved å skrive den med fet skrift og en større skrifttype, f.eks. størrelse 16.
  • Tittelen må også gjerne skrives med skrifttype u
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn