Mal for oppbygging

Her får du en mal for hvordan du kan bygge opp en fagartikkel, og hva som normalt skal være med i de enkelte delene. En fagartikkel består av tre overordnede deler: innledning, hoveddel og avslutning.

Mal for en fagartikkel

Den typiske fagartikkelen går ut på å gjøre rede for et emne og drøfte en problemstilling. Men den kan også gå ut på å forklare, analysere, reflektere, vurdere eller annet. Her viser vi en mal for den typiske fagartikkelen:

  1. Innledning: Presentasjon av emne og problemstilling.
  2. Hoveddel: Besvarelse av problemstillingen ved å redegjøre og drøfte (eller annet).
    • Redegjørelse for en sentral del av emnet, som peker frem mot drøftingen din (kan også hete å gjøre greie, beskrive eller forklare).
    • Drøfting av ...
    • ...

Les et utdrag:

Forbind redegjørelse og drøfting

I mange fagartikler legger redegjørelsen det faglige fundamentet for drøftingen (eller refleksjon/vurdering/sammenligning). Det betyr at det er redegjørelsen som presenterer de momentene du senere drøfter. Du må derfor tenke fremover når du skriver redegjørelsen din, så det blir en naturlig sammenheng mellom redegjørelse og drøfting. Poengene skal helst brukes igjen senere, ellers virker de raskt overflødige og irrelevante.

I enkelte fagartikler skal du utelukkende redegjøre for et emne. Her må du typisk lage en lengere redegjørelse og gå i dybden med forskjellige begreper, teorier, synspunkter eller lignende. Denne typen fagartikler kaller vi noen ganger for informerende fagartikler, fordi de har fokus på å ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn