Instruksjonsverb

Instruksjonsverb er verb som opptrer i en oppgaveformulering eller problemstilling til en fagartikkel. Instruksjonsverb forteller deg hvordan du skal arbeide med fagartikkelens emne, og hva du skal gjøre i oppgaven.

Betydningen av instruksjonsverb i fagartikler

Her har vi laget en liste over de fleste instruksjonsverbene som er relevante i fagartikler på videregående. Vi forklarer betydningen av instruksjonsverbene, så det du skal gjøre i oppgaven din står klarere for deg. Du kan strukturere fagartikkelen etter instruksjonsverbene, slik at du lager et hovedavsnitt for hvert verb (f.eks. et avsnitt hvor du gjør rede for noe, og et avsnitt hvor du drøfter noe).

Analysere

Å analysere er å undersøke forskjellige elementer i et materiale, f.eks. en tekst, en sak, en historisk kilde eller annet. Du skal se nærmere på virkemidlers eller andre elementers funksjon og betydning. Det er også fint å undersøke hvordan elementene spiller sammen i materialet. 

Du skal bruke fagkunnskap og faglige begreper når det er relevant, og jobbe med dette på en selvstendig måte. På den måten arbeider du deg frem mot et poeng eller et budskap.

Beskrive, forklare

Å beskrive eller forklare er å fremlegge kunnskap om et emne på en nøytral og faglig måte. Det er omtrent det samme som å gjøre rede, gjøre greie, greie ut.

Drøfte, diskutere

Å drøfte eller diskutere er å overveie forskjellige sider av et emne eller ulike holdninger til emnet. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn