Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Fagartikkel | Oppskrift
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2023
Sist oppdatert: 26.10.2023
Antall sider: 88

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2023). Fagartikkel | Oppskrift. Hentet 2. desember 2023 fra https://www.studienett.no/fagartikkel

Litteratur

Abusland, Å., Solbakken, H. M. (2022, 6. september). Å skrive en fagartikkel. NDLA. https://ndla.no/article/20434

Brunstad, E., Bueie, A. A., Claudi, M. B., Holm, E. S. & Hove, J.O. (2022). Å skrive fagartikkel. Grip teksten Vg3 (s. 209-225). Aschehoug.

Claudi, M. B., Holm, E. S., Brunstad, E., Bueie, A. A., Aaness, E. & Bones, S. (2020). Å skrive fagartikkel. Grip teksten Vg1 (s. 177-197). Aschehoug.

Engan, O., Federl, M. & Tørdal, R. M. (2017, 7. mars). Niels Klims underjordiske rejse . NDLA. https://ndla.no/article/17062 

Holgersen, T. S., Iversen, M. & Kosberg, E. (2022). Hvordan skrive en fagartikkel i samfunnskunnskap. Delta! (s. 34-36). Capppelen Damm.

Killerud, I. H., Madsen, P. A., Roaldsen, H., Sæther, E. (2021). Å skrive en artikkel i historiefaget. Perspektiver. Historie vg2-vg3 (s. 505-507), Gyldendal.

Mortensen, G. (2017, 28. juni). Kjønnsroller. NDLA. https://ndla.no/article/47 

Sandvik, H. (2019, 24. januar). Kvinnesyn på 1700-tallet. Fortiden. https://www.fortid.no/artikler/2015/kvinnesyn-pa-1700-tallet.html 

Skrivesenteret (2021, 2. februar-a ). Å skrive fagartikkel på videregående. https://skrivesenteret.no/ressurs/a-skrive-fagartikkel-pa-videregaende/ 

Skrivesenteret (2021, 2. februar-b). Å gjere greie for eit norskfagleg emne. https://skrivesenteret.no/ressurs/a-gjore-rede-for-et-norskfaglig-emne/ 

Skrivesenteret (2021, 2. februar-c). Å gjere greie for i naturfag. https://skrivesenteret.no/ressurs/a-gjere-greie-for-i-naturfag/ 

Skrivesenteret (2021, 2. februar-d). Å gjøre rede for og drøfte et samfunnsfaglig emne. https://skrivesenteret.no/ressurs/a-gjore-rede-for-og-drofte-et-samfunnsfaglig-emne/ 

Skrivesenteret (2022, 3. oktober). Å skrive fagartikkel i historie. https://skrivesenteret.no/ressurs/a-skrive-fagartikkel-i-historie/ 

Skrivesenteret (2021, 22. september). Å skrive i psykologi på videregående. https://skrivesenteret.no/ressurs/skriving-i-psykologi-pa-videregaende/ 

Svendsen, T. S. (2022). Hvordan blie god til å skrive i psykologi. Psykologi 2 (s. 16-19). Aschehoug.