Innledning

Hva er en innledning, og hvorfor er den viktig?

Innledningen er en viktig del av fagartikkelen din. Den setter rammen for oppgaven din og avgrenser den. I tillegg er det her leseren din introduseres til emnet og danner seg et førsteinntrykk av artikkelen. Hvis innledningen mangler, vil oppgaven din føles uferdig og usammenhengende.

I innledningen skal du presentere emnet og problemstillingen din (hvis du har en problemstilling), så du får klarlagt hva fagartikkelen kommer til å handle om. Innledningen skal sette en ramme for innholdet og vise hva som er oppgavens fokus. Dette fokuset vil typisk være det samme som fagartikkelens problemstilling.

Dessuten er det veldig bra hvis du kan vekke mottakerens nysgjerrighet og interesse. Det kan du gjøre ved å inkludere noe interessevekkende informasjon om emnet eller ved å presentere emnet på en kreativ måte. F.eks. ved å åpne innledningen med et eksempel, et spørsmål eller en påstand, som setter emnet litt på spissen. Husk uansett at dette skal være relevant for ditt fokus i fagartikkelen.

Modeller til å skrive innledning

Man kan skrive en innledning på mange måter, og du kan gjerne være litt kreativ i utformingen av den. Du kan tenke på skrivingen som at du skal ta leseren din i hånden og gi en innføring i det fagartikkelen skal handle om. 

Tips til skriveprosessen: Det er en god idé å begynne skrivingen med å lage en foreløpig innledning. Når du har skrevet hoveddelen av fagartikkelen, kan du deretter...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn