Hoveddel

Hva er hoveddelen, og hvorfor er den viktig?

Hoveddelen er den viktigste delen av fagartikkelen din. Det er her du presenterer artikkelens faglige innhold og viser hva du vet og tenker om emnet. Hoveddelen er også den delen av artikkelen hvor du utfolder og utforsker problemstillingen din, hvis du har en. Vær derfor sikker på at du har forstått instruksverbene i oppgaveformuleringen din, før du går i gang med å skrive hoveddelen.

Det er som regel to ting du grunnleggende må gjøre i hoveddelen:

  1. Først må du gjøre rede for emnet ditt. Det vil si at du fremlegger emnet på en nøytral og overskuelig måte, som gir leseren innblikk i de viktigste momentene, begrepene og poengene.
  2. Deretter må du vise forskjellige sider av emnet. Det skjer som regel ved at du drøfter emnet, men det kan også være du må reflektere, vurdere, sammenligne eller annet i hoveddelen. I denne delen av artikkelen er det viktig at du bruker evnene dine til å argumentere. Du skal kunne se en sak fra flere vinkler og fremheve like og forskjellige momenter.

Merk! Hoveddelen i fagartikkelen din ser forskjellig …

...

Hoveddelens språk og lengde 

Her får du forslag til formuleringer som gir struktur og sammenheng i hoveddelen:

Når du vil redegjøre
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Når du vil presentere flere synspunkter, begreper og lignende
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Når du vil strukturere poengene dine
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Når du…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn