Avslutning

Hva er en avslutning, og hvorfor er den viktig?

Avslutningen på fagartikkelen din er viktig, fordi det er her du skal avrunde oppgaven og oppsummere hva du har nådd frem til. Den skaper en fornemmelse av helhet og avrunding, og hvis den mangler, vil fagartikkelen føles underlig uavsluttet.

Avslutningen skal binde en sløyfe på oppgaven ved å konkludere på det du har undersøkt i hoveddelen, dvs. det du har nådd frem til i redegjørelsen og drøftingen eller annet. Den skal også besvare problemstillingen din eller andre spørsmål du har stilt i innledningen.

I avslutningen kan du gjerne gi uttrykk for din personlige holdning til emnet eller til problemstillingen. Men husk at holdningen din skal være begrunnet i det du har funnet frem til i fagartikkelen.

Modell til avslutning med sirkelkomposisjon

Når du skriver avslutningen, kan du tenke på det som at du tar leseren i hånden og runder av emnet og fagartikkelen. Du skal besvare problemstillingen din (hvis du har en), og du skal konkludere med det du har kommet frem til i oppgaven.

En god og sikker metode til å skrive en avslutning er å skape en sirkelkomposisjon, slik at avslutningen henger tydelig sammen med innledningen. Det vil si at du tar opp tråden fra innledningen igjen, og be...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn