Arbeidet med emne, oppgaveformulering og tekster

Tre trinn til å forberede fagartikkel

På videregående blir du ofte bedt om å skrive en fagartikkel som besvarer en oppgaveformulering. Her har vi listet opp tre trinn som hjelper deg godt i gang med arbeidet ditt:

  1. Les oppgaveformuleringen grundig
  2. Gjennomgå tekstene og ta notater
  3. Finn vinklingen din

1. Les oppgaveformuleringen grundig

Oppgaveformuleringen setter rammen for fagartikkelen din. Den forteller typisk hvilket emne du skal skrive om, og noen ganger også hvordan du skal undersøke emnet. Det er viktig å legge merke til hvilke krav oppgaveformuleringen stiller til fagartikkelen din.

Du finner kravene til oppgaven din ved å se etter instruksverb. Instruksverb er de ordene som beskriver hva du skal gjøre. I fagartikler på videregående er det ofte «gjør rede for», «gjør greie for» og «drøft», men det kan også være f.eks. «sammenlign» eller «vurder».

Her er et eksempel på en oppgaveformulering fra Norskfaget:

Skriv en fagartikkel der du gjør rede for noen endringer i talespråket i Norge og drøfter om det bør gjøres mer for å verne dialektene. Bruk eksempler fra vedleggene.

Emnet for fagartikkelen presenteres i første se...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn