Disposisjon

Hva er en disposisjon?

En disposisjon er et overblikk over strukturen av fagartikkelen din. Disposisjonen inneholder de viktigste momentene, poengene og begrepene du vil ha med i oppgaven din. Den gir deg dermed en plan for skrivearbeidet ditt, fordi den fungerer som en oversikt over rekkefølgen du vil komme inn på momentene dine på i fagartikkelen.

Det er en god idé å lage en disposisjon før du skriver, fordi det gir deg en rettesnor å følge i forhold til struktur og sammenheng. I tillegg kan du bruke disposisjonen til å sjekke om du får besvart oppgaveformuleringen eller problemstillingen din.

Disposisjon for fagartikkelens struktur

Vi anbefaler at du følger malen vår når du lager disposisjonen din. Det betyr at du deler disposisjonen din i tre hoveddeler: innledning, hoveddel og avslutning. Deretter kan du under hver del skrive hva du tenker å komme inn på. Det er særlig hoveddelen som er viktig. Her skal du tenke over å få presentert momentene i en rekkefølge som virker logisk og interessant. Vi har laget en skabelon du kan prøve å følge og utfylle. 

Legg merke til at flere av punktene er eventuelle (evt.). Det vil si at de kun skal inngå i disposisjonen din hvis de er relevante:

Innledning

  • Interessant åpning - f.eks. et sitat fra tekst eller spørsmål til emnet:
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn