Hva er en fagartikkel?

Her forklarer vi fagartikkelens sentrale kjennetegn, og hva denne teksttypen i det hele tatt går ut på.…

...

Hva er en fagartikkel på videregående?

En fagartikkel er en tekst som undersøker og formidler et faglig emne på en strukturert måte. På Videregående er det en oppgavetype som skrives i ulike fag. 

I den typiske fagartikkelen gjør man rede for et emne og drøfter en relevant problemstilling. Du kan også bli bedt om f.eks. å beskrive, forklare, sammenligne, reflektere eller vurdere i en slik oppgave.

Trening i akademisk skriving

På videregående er det å skrive fagartikkel en del av treningen i akademisk skriving. Det vil si at fagartikkelen øver deg i å skrive oppgave på en måte som ligner det man gjør på universiteter og høyskoler. 

Dette innebærer å finne, vurdere og benytte pålitelige kilder, bruke fagspråk og bygge opp artikkelen på en strukturert og ryddig måte. Det innebærer også å skrive kildehenvisninger, skrive sitater og lage kildeliste på en korrekt måte.

Forskjeller mellom fagartikler på skolen og allmenne fagartikler

Du skal være oppmerksom på at det kan være små forskjeller mellom en fagartikkel som skoleoppgave og allmenne fagartikler, som f.eks. finnes i lærebøker eller på …

...

Fagartikkelens kjennetegn

En fagartikkel på videregående har noen kjennetegn som går på tvers av alle fagene oppgavetypen kan skrives i. Her forklarer vi om de åtte viktigste kjennetegnene:

  1. Fagartikkelen holder fokus på et bestemt, faglig emne. Noen ganger er det et mindre delemne, fordi et avgrenset …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn