Fagtekst

Hva er en fagtekst på videregående?

På videregående er en fagtekst stort sett det samme som en fagartikkel. Derfor kan du bruke oppskriften i denne nettboken til å skrive en fagtekst. Hver gang der står «fagartikkel», kan du bare tenke «fagtekst» i stedet. Eksemplene på fagartikkel er derfor også eksempler på fagtekster.

En fagtekst er en skriftlig oppgave hvor du skal skrive om et emne på faglig måte. Det vil si at du skal bruke faglig kunnskap og begreper og skrive med et nøytralt språk, uten sterke, personlige holdninger. Du skal bruke kunnskap fra troverdige kilder, og ut fra denne kunnskapen skal…

...

Hvordan skrive en fagtekst?

Du skal normalt bygge opp fagteksten din med en innledning, hoveddel og avslutning. I innledningen introduserer du emnet for leseren din. I hoveddelen går du i dybden ved å beskrive og kanskje drøfte emnet. Og i avslutningen runder du av og konkluderer med hva du har nådd frem til i oppgaven.

I hoveddelen av fagteksten skal du som regel beskrive eller redegjøre for et faglig emne – noe som grunnleggende er det samme. Det kan også kalles for å «gj…

...

Bruk oppskriften på fagartikkel

Når du skal skrive en fagtekst, kan du bruke oppskriften på å skrive fagartikkel i denne nettboken. Årsaken er at fagtekst og fagartikkel stort sett er det samme på vgs.

Oppskriften hjelper deg med mal for oppbygging av fagteksten, hvorda…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn