Samfunnskunnskap (Samfunnsfag)

Hva går en fagartikkel i Samfunnskunnskap ut på?

En fagartikkel i Samfunnskunnskap går ut på å undersøke og utforske et samfunnsrelevant emne, f.eks. identitet, fattigdom, bærekraftig utvikling, demokrati eller lignende. Artikkelen fokuserer altså på en liten del av vår komplekse, sammensatte verden.

Du skal bygge opp artikkelen slik at du først presenterer problemstillingen din og kanskje litt om hvorfor problemstillingen er relevant eller interessant å arbeide med. Deretter kan du kort redegjøre for emnet og viktige fagbegreper. Etterfølgende kan du skrive ett eller flere avsnitt hvor du drøfter forskjellige sider av emnet.

Drøftingen v…

...

Spesielle råd til fagartikkel i Samfunnskunnskap

Du kan bruke oppskriften vår i denne nettboken til å skrive fagartikkelen din i Samfunnskunnskap. 

I tillegg kan du ta en titt på følgende råd, som handler om å skrive samfunnsvitenskapelig:

Søk forklaringer

Når du skriver en fagartikkel i Samfunnskunnskap, søker du som regel etter forklaringer på en samfunnstendens. Det kan f.eks. være at du skal finne en forklaring på hvorfor mange unge opplever stress, hvordan inflasjon oppstår, eller hva det betyr å ha demokrati. Du er altså på sett og vis en slags detektiv som må bruke kunnskap om samfunnet til å forstå og forklare hva som skjer i samfunnet omkring deg.

Når du skal finne en forklaring i Samfunnskunnskap, er det lurt å overveie følgende:

  • Finnes det kanskje flere forklaringer på samfunnstendensen?
  • Er alle forklaringer like sannsynlige?
  • Hvilke begreper må jeg presentere for å for…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn