Psykologi

Hva går en fagartikkel i Psykologi ut på?

En fagartikkel i Psykologi drøfter en faglig problemstilling. Det betyr at du skal bruke fagkunnskap til å drøfte og reflektere over et emne, f.eks. identitet, angst, utenforskap eller oppdragelse.

Noen ganger vil du få en problemstilling å arbeide med i fagartikkelen din i Psykologi. Andre ganger må du selv finne på en problemstilling. Hvis du trenger hjelp, har vi laget en veiledning til å skrive sin egen problemstilling

Typisk vil en fagartikkel…

...

Spesielle råd til fagartikkel i Psykologi

Du kan bruke oppskriften vår i denne nettboken til å skrive fagartikkelen din i Psykologi. I tillegg kan du ta en titt på følgende råd, som særlig handler om å skrive i Psykologifaget:

Bruk teori og fagbegreper

Det er viktig at du bruker fagkunnskap aktivt i fagartikkelen din i Psykologi. Det betyr at du ikke bare skal redegjøre for teorier og begreper, men anvende dem i refleksjonen og drøftingen din. Det vil si at begrepene skal bidra med en beskrivelse av problemstillingen.

Det er overordnet to måter du kan presentere og bruke fagkunnskap på: 

  1. Du kan redegjøre for relevante teorier og begreper i begynnelsen av hoveddelen, hvoretter du innlemmer dem i drøftingen din. Det vil si at du begynner med å forklare de viktigste momentene i teorien, før du viser hvordan teorien kan forklare og nyansere en sak eller …

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn