Norsk

Hva går en fagartikkel i Norsk ut på?

I en fagartikkel i Norsk skal du formidle et emne på en klar og nøytral måte. Typisk skal du redegjøre for et norskfaglig emne og deretter drøfte en sak som er relatert til emnet. Men du kan også bli bedt om f.eks. å reflektere over emnet eller sammenligne to tekster som har hvert sitt syn på emnet.

Fagartikkelen er en sentral sjanger i Norskfaget, og den nevnes direkte i læreplanens kompetansemål. Her står det at du skal kunne

  • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer etter Vg1.
  • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst etter Vg2.
  • orientere deg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner etter Vg3.

Du vil derfor møte på forskjellige krav til fagartiklene dine underveis i skoleløpet. Du kan bruke oppskriften vår til alle de typene fagartikler du møter på.

Fagartikkelen skiller seg på flere måter fra andre oppgavesjangere i Norsk:

  • En fagartikkel har en nøytral og objektiv tone, mens et essay har en personlig tone.
  • En fagartikkel informerer og diskuterer, mens et essay stiller spørsmål og undrer seg.
  • En fagartikkel undersøker et faglig emne, mens en…

...

Eksempel på en fagartikkel i Norsk

Les et godt eksempel: Fagartikkel om kjønnsroller.

Eksemplet er kommentert, slik at du blir veiledet til hvordan du selv kan skrive en fagartikkel i Norsk.…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn