Historie

Hva går en fagartikkel i historie ut på?

En fagartikkel i historie på vg går ut på at du skal utforske et historisk emne og lage en problemstilling som du vil undersøke. 

I oppgaven skal du typisk gjøre rede for den historiske bakgrunnskunnskapen som er nødvendig for å besvare problemstillingen din, og deretter drøfte problemstillingen. I tillegg kan det hende at du skal vurdere eller analysere en eller flere historiske kilder og gjøre kildekritikk.

Se et eksempel på emne og problemstilling
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

...

Spesielle råd til fagartikkel i historie

Å skrive fagartikkel i Historie skiller seg litt fra å skrive samme oppgavetype i andre fag. Her forklarer vi hva som er spesielt ved å skrive en fagartikkel i historiefaget.

Avgrense emnet og problemstillingen for å gå i dybden

I Historie arbeider man ofte med brede emner som f.eks. opplysningstiden eller første verdenskrig. Men i en fagartikkel er det en riktig god idé å avgrense og innsnevre emnet og problemstillingen din. 

Et bredt emne gir typisk en overfladisk fagartikkel, som ikke går i dybden av noe. Et mer snevert og fokusert emne gir deg en skarpere problemstilling, så du kan gå mer i dybden i oppgaven. 

Eksempel: Hvis emnet er «første verdenskrig», kan et innsnevret emne f.eks. være «nasjonalismens rolle i utbruddet av før…

...

Eksempel på en fagartikkel i Historie

Les et godt eksempel: Fagartikkel i Historie om nasjonalismen som bakgrunn for første verdenskrig.

Eksemplet er kommentert, slik at du blir veiledet til hvordan du selv kan skrive en fagartikkel i Historie.…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn