Eksempler på fagartikkel

Her kan du lese et eksempel på en fagartikkel. Vi har eksempler i fagene Norsk og Historie. De har kommentarbokser underveis, som du kan klikke på, og som forklarer om hvert avsnitt i oppgaven. På den måten blir du veiledet i hvordan du selv kan skrive en slik oppgavetype.

Hvis du skal skrive i et annet fag, kan du likevel bruke eksemplene til inspirasjon. Fagartikkel er grunnleggende den samme sjangeren med de samme trekkene og kjennetegnene i ulike fag.

Eksempel på fagartikkel i Norsk

Fagartikkel om kjønnsroller

De tradisjonelle kjønnsrollene har vært debattert i mange år. Allerede i 1741 satte Ludvig Holberg spørsmålstegn ved de vanlige forventningene til menn og kvinner med sin roman Niels Klims reise til den underjordiske verden. Her forteller han om et likestilt samfunn av snakkende trær, hvor ledere velges på bakgrunn av kvalifikasjoner fremfor kjønn. I dag drøfter vi også kjønnsrollenes betydning for menn og kvinners jobb. I kronikken «Holdningene dine hindrer likestilling» fra Sunnmørsposten 8. mars 2022, argumenterer Sunniva Bøstrand for at kvinner ikke velges til lederstillinger pga. gammeldagse stereotyper og ubevisste holdninger. Men hva slags kjønnsstereotyper er det snakk om? Og skal vi som samfunn gjøre noe med dem? 

Kommentar til innledningen
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Ifølge Store norske leksikon er kjønnsroller de forventningene og normene vi tradisjonelt forbinder med det ene eller det andre kjønnet (Teigen & Svartdal, 2020). F.eks. har man tradisjonelt betraktet kvinnen som et omsorgsfullt følelsesvesen, mens mannen ble betraktet som et ambisiøst og logisk fornuftsvesen. Det har medført at mange har ansett omsorgs- og helsefag som «kvinnefag», mens økonomi, handel og ledelse har vært regnet som «mannefag». 

I dag er mange yrker stadig kjønnsdelte. For eksempel har mindre enn 15% av landets største bedrifter kvinne...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn